ტექნოლოგური შეხვედრების სახლები – TMR

ზოგადი ინფორმაცია

დღეს მრავალი თანამედროვე ტექნოლოგია გამოიყენება საკონფერენციო დარბაზებში გამოიყენება ღონისძიებებისთვის ან უბრალოდ ერთობლივი შეკრებისთვის. პერსონალური შეხვედრების გარდა, მრავალი მეთოდი გამოიყენება აუდიტორიისათვის ინფორმაციის გადასაცემად აუდიტორიას მოსწონს სატელეფონო ზარები, ვიდეო ზარების კონფერენციები და ა.შ.მრავალი მეთოდით ზემოთ ნახსენები, კომპანია Estet ასევე გთავაზობთ სატელეფონო კონფერენციის სისტემებს, ოთახის მონიტორინგის ვარიანტებს, ონლაინ თარგმანის, ვიდეო კონფერენციისა და ვიზუალიზაციის სისტემებს

მომსახურება