სატელევიზიო სტუდიოს გადაწყვეტილებები – TSS

ზოგადი ინფორმაცია

სატელევიზიო პროგრამებთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია ძირითადად ხორციელდება ორ სფეროში: პირველი, გადაღების ობიექტი ხდება სტუდიაში; მეორე, ეკრანზე ასახვის შესაბამისი გარიგების შესრულება საკონტროლო ოთახში მთლიანად (სრულ ეკრანზე).

სიტყვა “სტუდია” ძირითადად შეესაბამება “სივრცეს, სადაც იღებენ სატელევიზიო გადაცემებს”, თუმცა ბევრი სხვა მნიშვნელობა აქვს. რადიოს გადაცემა წარმოიქმნა “რადიო სტუდია”; ხმოვანი მხატვრები და მუსიკოსები ასრულებენ ალბომს “ჩაწერის სტუდიაში”.

მომსახურება