პროდუქცია

გენერატორები

სტრუქტურული კაბელები და დასრულების ტექნიკა

პაციენტების კომუნიკაცია და ექთნების მოწოდება საავადმყოფოებისთვის

ლაბორატორიული ტექნიკა

აუდიო, ვიდეო, უსაფრთხოების კამერები, აქსესუარების კონტროლი და ტელევიზორის ცენტრალიზებული სისტემები

UPS - უწყვეტი ენერგიის წყარო

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია და ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა

მექანიკური ტექნიკა

გაუმჯობესებული იატაკი

იმისათვის რომ მიიღოთ ყველაზე მეტი გადაწყვეტილება თქვენი პროექტის შესახებ,