ინტერაქტიული კლასის ოთახი – ICR

ზოგადი ინფორმაცია

აუდიო და ვიზუალური ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ჭკვიანი კლასი სპეციალურად შექმნილია კურსების ეფექტურობისთვის, რაც ხელს უწყობს განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.

სმარტ კლასები, გარდა ადგილობრივი სასწავლო კარისა, შეიძლება იყოს ვიდეოკონფერენციის სისტემა ქვეყნის შიგნით ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ამ სტრუქტურის მეშვეობით სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ურთიერთქმედება. საგანმანათლებლო დაწესებულებები ნებისმიერი ინფორმაციის გაცვლას მაქსიმალურად ეფექტურობენ.დღემდე ნოვადატას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცეფციაა ინტელექტუალური ბრენდებისა და პირველადი გადაწყვეტილებების გამოყენებით ინტელექტუალური გადაწყვეტილებების შექმნა.

მომსახურება