ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები- ITS

ზოგადი ინფორმაცია

დღესდღეობით, ძალიან რთული გახდა ადგილობრივი და საქალაქთაშორისო ტრაფიკის დაგეგმვა და მართვა, ურბანული მოსახლეობის ზრდის, ინდუსტრიალიზაციისა და მანქანების სწრაფად მზარდი რაოდენობის და საგზაო ტრანსპორტის ზრდის გამო.

ცენტრალური სასიგნალო გეგმების დაყენება, მონაცემთა რეალურ დროში შეგროვება სენსორების საშუალებით, სქემების დინამიკის გაანგარიშება დროის ოპტიმიზაციის ალგორითმებით და სიჩქარის დარღვევის კონტროლით, მიზნად ისახავს მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. ამასთან, ტრაფიკის მონიტორინგის ფუნქცია ხორციელდება ვიდეო ინტეგრაციით.

მომსახურება