ენერგიის მართვის სისტემები – EMS

ზოგადი ინფორმაცია

დღეს ენერგეტიკული კონცეფციების განვითარება და ენერგომოხმარების თითქმის უწყვეტი ზრდა, ელექტროენერგია კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო რესურსი გახდა. აქედან გამომდინარე, არა მხოლოდ ენერგიის წარმოება, არამედ მონიტორინგი და ეფექტურობის ამაღლება ყოველდღიურად იზრდება.

ელექტროენერგიის მიწოდება უნდა შეესაბამებოდეს მაღალხარისხოვან და იაფი ხარჯს, რადგან ენერგოეფექტურობა სოციალურ-ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. ენერგიის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ყველაზე ეკონომიური და ეფექტური გზაა ენერგო კონტროლი. ენერგეტიკული ეფექტურობის მნიშვნელობას აჩვენებს საერთო ენერგორესურსების მოთხოვნის და არარსებობის ზრდა, ინვესტიციების მოთხოვნა, მოწინავე ტექნოლოგიები და მაღალხარისხიანი სპეციალისტები. ახალი ტექნოლოგიების საერთაშორისო სტანდარტების უპირატესობის არასათანადოდ გამოყენება; დანაკარგები და გაჟონვა და, შესაბამისად, საცხოვრებელი და საკუთრების შეფასება და უსაფრთხოების მოთხოვნების შერყევა.

ეს რისკები და დანაკარგები საჭიროა; მათი მიზანია ენერგიის მოხმარების მინიმუმამდე შემცირება და ენერგომომარაგების ოპტიმალური დონის შენარჩუნება. ამ მიზნის მისაღწევად ყველაზე ეფექტური გზაა ელექტროენერგიის ნაკადის სრული კონტროლი, მისი წარმოება, მოპოვებისა და მოხმარების მონიტორინგი და მიღებული ენერგიის კომპლექტი პარამეტრებით.

მომსახურება