Simulyasiya sistemləri – SRS

Ümumi Məlumat

Real vaxt şəraitində hər hansı sistem və ya prosesi canlandırmaq üçün süni mühit formalaşdırılarkən elə etmək lazımdır ki, maksimum dərəcədə reallığa yaxın olsun.  Buradakı proses gerçək mühitdəki şərtlərə maksimum yaxınlaşdırılmalı, beləliklə də iştirak edən şəxsin düzgün vəziyyətlərdə, eləcə də qeyri-standart qəza vəziyyətlərində reaksiyalarını yoxlamağa imkan verilməlidir.

İstehsalda travmaların əksəriyyəti insanların səhvləri nəticəsində baş verir və ölümlə nəticələnən qəzalar zamanı böyük texniki və maddi itkilər  meydana çıxır. İxtisaslaşdırılmış  kompyuter modelləşdirməsi proqramları ilə tədris real vaxt rejimində tətbiq oluna bilər ki, bu da nə insan həyatı, nə istehsalat, nə də ətraf mühit üçün hər hansı risk daşıyır.

Real vaxt rejimində süni yaradılan mühitdə xüsusi modelləşdirilmiş sistem insanı müəyyən olunmuş şərtlərdə sınağa məruz qoyur. Hər hansı müəssisədə işçilərin təlimi üçün nəzərdə tutulmuş texniki avadanlıqlar yüksək maliyyə xərcləri daşımaqla yanaşı, burada travma alma riskləri də yüksəkdir. Ancaq kompyuterdə yaradılmış modelləşdirmə sistemlərinin sayəsində təlim təhlükəsiz olmaqla yanaşı, çəkilən maliyyə xərclərini də  azaldır. Bu uçuş personalının təliminə də aiddir, belə ki, kompyuter modelləşdirilməsi ilə real təyyarə simulyatorlarının köməyilə  pilota təyyarə sürmək reallıqda onu idarə edirmiş kimi öyrədilir. Və əgər reallıqda pilotun şübhələri qəza vəziyyətinə gətirib çıxarırsa, modelləşdirmə sistemi hər hansı risk, stress yaşamadan bu və digər çətin vəziyyətlərdə ona nə cür idarə etmək lazım olduğu, vəziyyətdən necə çıxmaq lazım gəldiyi və s. öyrədilir. Modelləşdirmə sistemlərindən istifadə ilə bağlı dünya təcrübəsində qəbul olunmuş əsas fikirlərdən biri də budur ki, o eyni zamanda ətraf mühiti qorumağa imkan yaradır. Kompyuter modelləşdirmə sistemlərinin digər böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, onun köməyilə ən müxtəlif vəziyyətlərə dair simulyasiya yaratmaq mümkündür. Buraya elə vəziyyətləri daxil etmək olar ki, onlar real həyatda bəlkə də çox nadir hallarda baş verir, ancaq həmin fövqəladə vəziyyətlərə yenə də hazır olmaq lazımdır.

Xidmətlərimiz