Nəqliyyatın idarə olunması sistemləri – ITS

Ümumi Məlumat

Hazırda şəhərlərdə yaşayan əhalinin çoxalması, sənayeləşmə, nəqliyyat vasitələrinin sayının, eləcə də avtomobil daşımalarının sürətlə çoxalması şəhərdaxili və şəhərlərarası hərəkət qrafikini tənzimləməkdə, idarə etməkdə çətinliklər yaradır.

Baş planın hazırlanması, real vaxt rejimində tənzimləyicilərdən məlumatların toplanması, hərəkət dinamikasını alqoritm sxemi ilə hesablamaq, vaxtın optimallaşdırılması hərəkət təhlükəsizliyi sisteminin artırılmasına xidmət edir. Bundan başqa, videointeqrasiyanın köməyilə hərəkət sıxlığına nəzarət həyata keçirilir.

Xidmətlərimiz